Nyheter

Eksempel på godt opplegg: Rotnes Skole

Det kan være vanskelig å klare alle sidene ved det å lage et godt alternativt opplegg, det ser vi ut i fra en del av feilene mange av skolene gjør, enten de underviser i RLE, lar elevene sitte på internett, tegne eller henge rundt på SFO mens resten av barna er i kirken. Derfor vil vi tidsvis forsøke å vise til gode eksempler på alternative opplegg som fremstår som gode.

Påminnelsesspørsmål om regelverket til skolene

Det er mange skoler som tar med elevene på skolegudstjenester før kristne høytider som jul, påske og pinse. Det er også veldig mange skoler som har et problematisk forhold til regelverket for skolegudstjenestene og som dermed ikke har lov til å ta elevene med på skolegudstjenester. Dette er krav som er satt opp for å beskytte de religiøse minoritetene i Norge. For å beskytte trosfriheten og menneskerettighetene til de som ikke tilhører den luthersk-protestantiske statskirken i Norge. Her er en del spørsmål som det kan være greit for deg som elev eller foresatt å stille til skolen, for å sikre at regelverket praktiseres.

Sider

Abonner på Nyheter