Jevnlig gjennomgang av regelverket med lærerstaben

Det er ofte de samme menneskene som jobber med gudstjenester i skoletiden, og det er bare noen få ganger i året det skjer. Dette kan ofte føre til at det ikke er kjennskap i den generelle lærerstaben til det konkrete regelverket for disse arrangementene. Derfor har Utdanningsdirektoraret i sitt regelverk bedt om at skolene bør ha jevnlige gjennomganger av regelverket.

Rektor bør jevnlig gjennomgå reglene om fritak fra aktiviteter med lærerne for å sikre at fritaksretten praktiseres riktig.

Publisert: 
11/24/2015 - 12:13
Oppdatert: 
24/11/2015 - 12:13