Åpen holdning til de ansattes trosfrihet

Utdanningsforbundet kan fortelle at det er innenfor rektors styringsrett å avgjøre hvilke lærere som må delta på skolegudstjenester. Elevene kan naturlig nok ikke være der alene. Samtidig så anser vi det som naturlig at også lærernes religionsfrihet må beskyttes. Det ville være unaturlig at ikke-religiøse og ikke-kristne skulle delta på en gudstjeneste mot deres ønske. Deltagelse på en religiøs handling vil aldri være nøytral, ei heller noe "så normalt" som en gudstjeneste. Dette er hva Den norske kirke sier om gudstjenester:

Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Den er et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud. Derfor kan en passende overskrift for gudstjenesten være: "Sammen for Guds ansikt."

Skolene bør derfor ha en åpen holdning til de ansattes trosfrihet hvor det må være mulig for lærerne å takke nei til å delta på eventuelle skolegudstjenester uten å måtte opplyse om egen tro og religion.

Publisert: 
11/10/2014 - 09:21
Oppdatert: 
26/11/2014 - 22:18