Vedtatt av FAU

For at det skal være tillatt for skolen å delta på eller arrangere en skolegudstjeneste så er det et krav om at foreldrene er involvert. Dette kan tas opp i FAU, SU eller i foreldreråd. Det holder ikke at det blir informert om dette, det må også bli vedtatt av disse partene for at dette skal være gyldig.

"Skolen bør involvere foreldrene i dialog om deltakelse i og gjennomføring av skolegudstjenester og hva som kan være et alternativt tilbud. Dette kan for eksempel gjøres i samarbeidsutvalget, foreldrerådet eller FAU.

Utdanningsdirektoratet

Publisert: 
11/03/2014 - 23:47
Oppdatert: 
16/05/2021 - 15:52