Skriftlig informasjon

Skolen må gjøre sitt for å sikre at foreldrene får den nødvendige informasjonen og at de får den i tide. Da er det viktig å sikre seg at foreldrene faktisk får denne beskjeden. Det holder med andre ord ikke å bare legge den ut på nettsidene eller gi muntlig beskjed til elever. Dette handler også om at "skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er" (Utdanningsdirektoratet), og å "vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar" (Opplæringsloven) noe som er lettere å sikre at blir gjort ordentlig hvis man gjør det skriftlig.

Publisert: 
11/05/2014 - 16:32
Oppdatert: 
16/05/2021 - 15:43