Skriftlig informasjon

Skolen må gjøre sitt for å sikre at foreldrene får den nødvendige informasjonen og at de får den i tide. Da er det viktig å sikre seg at foreldrene faktisk får denne beskjeden. Det holder med andre ord ikke å bare legge den ut på nettsidene eller gi muntlig beskjed til elever. Dette handler også om å gi "utfyllende informasjon om arrangementet i god tid" (Utdanningsdirektoratet), og å "vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar" (Opplæringsloven) noe som er lettere å sikre at blir gjort ordentlig hvis man gjør det skriftlig.

Publisert: 
11/05/2014 - 16:32
Oppdatert: 
16/12/2014 - 20:35