Elevfremføring i kirken

Det er ingen regel som sier at det ikke er lov for elevene å fremføre noe i kirken under gudstjenesten. Det er ei heller noe som tilsier at det ikke er lov til å øve inn slikt innhold, men det er flere problematiske sider ved dette. For det første er det slik at gudstjenesten skal arrangeres som en del av skolens formidling av kultur og tradisjon. Dette betyr at gudstjenesten ikke er en del av noen av skolefagene. Derfor kan heller ikke øvingen til dette være en del av skolefagene. Fordi at gudstjenesten ikke bare består av gudstjenesten, men også eventuelt for- og etterarbeid til dette. Dette vil tilsi at det er begrenset med tid som kan settes av til dette i utgangspunktet. Sammen med det faktum at elevene også har rett til fritak fra denne øvingen gjør dette enda vanskeligere. Det kan leses mer øving her: Øving til skolegudstjenester.

Publisert: 
11/04/2014 - 11:34
Oppdatert: 
05/11/2014 - 16:19