Gi nødvendig informasjon

Opplæringslovens §2-3a krever at det skal informeres årlig om fritaksretten og Utdanningsdirektoratet krever at informasjonen skal komme i god tid. Men i tillegg til at denne informasjonen må komme årlig og i tide sier også §2-3a at foreldrene skal få beskjed om innholdet i undervisningen slik at de har mulighet til å fremsette ønsket om fritak.

Skolen skal gi informasjon i så god tid at foreldrene eller elevene som ønsker det, med rimelig frist, kan melde om fritak.

Dette kan på generelt grunnlag gjøres ved å sende ut halvårsplaner og lignende. Men vi vet jo at det er deler av skolens opplegg som det i større grad blir ønske om fritak fra, og da er det viktig at man tar for seg alle sidene ved dette. Det er dermed viktig at skolene sender ut varsel om ikke bare eventuelle skolegudstjenester, men også om det det skal være elevfremføringer i kirken, øving til skolegudstjenester eller andre arrangementer knyttet til dette.

Vi vet på forhånd at skolegudstjenester, "Vandring i Bibelen", jule- og påske-spill og andre lignende aktiviteter/opplegg vil kunne være med på å skape ønsker om fritak. Så om slikt først skal arrangeres og besøkes så er det ryddigst at dette varsles i begynnelsen av skoleåret på et felles informasjonsark hvor det er mulig å krysse av for de ulike aktivitetene.

Det beste ville selvfølgelig være å legge opp undervisningen slik at slike situasjoner ikke dukket opp eller sekundært at det skulle være aktiv påmelding til slike aktiviteter...

Publisert: 
11/05/2014 - 19:18
Oppdatert: 
16/12/2014 - 20:35