Ikke en del av KRLE-faget

Hvis skolen ønsker å arrangere eller delta på en skolegudstjeneste kan ikke dette foregå som en del av KRLE-faget. Utdanningsdirektoratet slår dette fast kategorisk. En kan også se at Opplæringslovens §2-4 også innehar samme bestemmelse.

Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-faget.

Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande.

Ettersom øving frem mot gudstjenesten også er en del av arbeidet med gudstjenesten og Norge i dommen fra EMD i 2007 også får påpakning for "deltagelse i religiøse aktiviteter (bønn, salmesang, gudstjenester og lignende) og [dommen] uttrykker bekymring, spesielt for de yngste elevene" så umuliggjør dette punktet i regelverket også øving i KRLE-timene som ikke er grundig fundert i kompetansemålene i faget. Dette vanskeliggjøres av krav om at faget ikke skal være forkynnende.

Publisert: 
11/04/2014 - 00:11
Oppdatert: 
24/11/2015 - 11:53