En felles semesteravslutning

Utdanningsdirektoratet skriver at "[g]udstjenesten bør ikke gis karakter av semesteravslutning, da en avslutning bør være samlende for alle elever på skolen. Avslutningsarrangementer, og andre markeringer i løpet av skoleåret som er ment å inkludere alle elever, bør derfor legges til skolen, slik at alle kan delta.". Dette tilsier også at det ikke bør forekomme at elevene øver inn sanger og annet til fremføring i kirken med foresatte tilstede siden alle elevene og alle foresatte da ikke vil kunne være tilstede. Dette i tillegg til de andre problematiske sidene ved slike fremøvde opptredener i kirken som er tatt opp i andre krav.

Publisert: 
11/03/2014 - 23:22
Oppdatert: 
24/11/2015 - 11:37