En felles semesteravslutning

Utdanningsdirektoratet skriver at "[s]kolens juleavslutning, på skolen eller andre steder, med juletregang og nissefest er formidling av kultur og tradisjon i Norge. Skoleavslutninger skal være inkluderende og legges slik at alle elever kan delta. Skolegudstjenesten bør derfor ikke være en skoleavslutning i seg selv.". Dette tilsier også at det ikke bør forekomme at elevene øver inn sanger og annet til fremføring i kirken med foresatte tilstede siden alle elevene og alle foresatte da ikke vil kunne være tilstede. Dette i tillegg til de andre problematiske sidene ved slike fremøvde opptredener i kirken som er tatt opp i andre krav.

Publisert: 
11/03/2014 - 23:22
Oppdatert: 
16/05/2021 - 15:36