Påminnelsesspørsmål om regelverket til skolene

Denne listen med spørsmål ble opprinnelig postet på min blogg MineInnfall og Skolegudstjenester.no vokste ut av arbeidet med denne listen. Denne listen er laget for at du skal kunne bruke den til å minne skolen din/til barna dine på å følge det regelverket som allerede i dag eksisterer. Du finner svar på hvordan det meste skal være i de forskjellige postene og listene på denne siden.

Det er mange skoler som tar med elevene på skolegudstjenester før kristne høytider som jul, påske og pinse. Det er også veldig mange skoler som har et problematisk forhold til regelverket for skolegudstjenestene og som dermed ikke har lov til å ta elevene med på skolegudstjenester. Dette er krav som er satt opp for å beskytte de religiøse minoritetene i Norge. For å beskytte trosfriheten og menneskerettighetene til de som ikke tilhører den luthersk-protestantiske statskirken i Norge. Her er en del spørsmål som det kan være greit for deg som elev eller foresatt å stille til skolen, for å sikre at regelverket praktiseres.

 1. Skal det være skolegudstjeneste før jul?
 2. Foregår denne på siste dagen før jul?
 3. Er dette i praksis skoleavslutningen før jul?
 4. Har skolegudstjenesten blitt vedtatt i FAU?
 5. Er skolegudstjenesten en del av RLE-faget?
 6. Skal det fremføres noe av elevene i kirken?
 7. Når skal dette øves inn?
 8. Når sendes det ut informasjon om skolegudstjenesten?
 9. Når informeres det/har det blitt informert om fritaksretten?
 10. Hva informeres det om at en kan søke fritak fra?
 11. Informeres det om det finnes et alternativt opplegg?
 12. Informeres det om innholdet i det alternative opplegget eller hva det består i?
 13. Må man aktivt melde seg på en eller begge disse aktivitetene?
 14. Hva skal de elevene som ikke skal være med på skolegudstjenesten gjøre?
 15. Hva er det ved dette opplegget som gjør det til et godt og likeverdig opplegg til skolegudstjenesten?
 16. Er dette opplegget et undervisningsopplegg?
 17. Var skolen villig til å svare på Human-Etisk Forbund Hordalands spørreundersøkelse om forkynnelse i skolen? (Gjelder bare for bergensskoler). Les mer om det i Vårt Land.

Du finner svarene på disse spørsmålene her på Skolegudstjenester.no, særlig i listene over krav, problemområder og "hva skolene bør gjøre".