Begrepet undervisning

På tross av at undervisning ikke er et godt og likeverdig alternativ så er det mange skoler som har undervisning som sitt alternative opplegg. Det er altså mange skoler som fremstiller det de skal ha som alternativ til skolegudstjenesten som undervisning. Jeg er dessverre redd for at dette stemmer, at mange av disse skolene tenker på denne tiden som en undervisningstid hvor de er nødt til å undervise om noe. Samtidig så synes jeg dette skjer såpass påfallende ofte at jeg får denne forklaringen fra forskjellige skoler.

Dette har fått meg til å tenke at problemet kanskje kan ligge i bevisstheten rundt ordbruken. Veldig mye av det vi gjør i skolen er undervisning, vi blir avkrevd at det vi gjør skal ha en undervisningsfaglig begrunnelse, og at vi hele tiden skal tilby elevene våre god undervisning, kan dette da medføre at skoler som egentlig har gode alternative opplegg fremstiller disse oppleggene som undervisning, fordi de ikke er bevisste på bruken av ordet undervisning i denne settingen? Det kan med andre ord se ut til at det til en viss grad er mangel på begreper om ikke-undervisende god skoletid som kan være problemet.

Dette er problematisk fordi at en del skoler som gjør det riktig kanskje ikke får det frem og kan bli kritisert unødvendig selv om de allerede gjør en god jobb. Det kan også fremstille oppleggene overfor foreldre og elever på en måte som ikke tilsier at det er likeverdige tilbud og som dermed kan medføre at elever og foreldre synes mindre om oppleggene enn de egentlig ville og det kan utløse unødvendige klagesaker mot skolene.

Det er dermed viktig å være seg bevisst alle elementene i regelverket, inkludert at undervisning ikke gir et likeverdig tilbud til en gudstjeneste i skoletiden.

Publisert: 
12/03/2014 - 01:07
Oppdatert: 
04/12/2014 - 10:30