Eksempel på godt opplegg: Rotnes Skole

Det kan være vanskelig å klare alle sidene ved det å lage et godt alternativt opplegg, det ser vi ut i fra en del av feilene mange av skolene gjør, enten de underviser i RLE, lar elevene sitte på internett, tegne eller henge rundt på SFO mens resten av barna er i kirken. Derfor vil vi tidsvis forsøke å vise til gode eksempler på alternative opplegg som fremstår som gode.

Informasjonsskriv om opplegg
Dette opplegget som vi presenterer her i dag kan knapt kalles en nyhet, nyhetsartikkelen det er hentet fra er fra 2006. Det har heller ikke vært mulig å få vite om de har fortsatt med den gode tradisjonen i ettertid. Men i 2006 sendte skolen ut dette skrivet. Ettersom det ikke inneholder dato for når det er utskrevet så må vi ta det forbehold om at det ble sendt ut i god tid og at opplegget er utarbeidet i samarbeid med FAU. Vi har heller ikke funnet noe nevneverdig informasjon om selve skuespillet som elevene alternativt kunne velge å se, så vi må forutsette at dette ikke er et forkynnende skuespill. Men beskrivelsen kan tyde på at det er et godt alternativ.

Rotnes skole valgte altså i 2006 å gi ut skriftlig informasjon om det alternative opplegget samtidig som de presenterte gudstjenesteopplegget, de viser til regelverket og lovverket, det alternative opplegget er ikke en del av RLE-faget, gudstjenesten og det alternative opplegget er ikke semesteravslutningen og er ikke den siste dagen før ferien, det ser ikke ut til at det skal være elevfremføringer i kirken som vil kreve øving frem mot gudstjenesten, og det ser ut til at skolen gir den nødvendige informasjonen slik at foreldrene kan ta et informert valg.

Man kan kanskje si at det er problematisk at de ikke har valgt aktiv påmelding til gudstjenesten, men dette var ikke et krav da, og er ikke et krav heller i dag slik at dette må de nesten tilgis for når resten av opplegget ser ut til å være "innafor". Faktisk, så er det slik at Utdanningsdirektoratets presisering av regelverket først kom i 2009, allikevel klarte Rotnes skole i 2006 å lage et opplegg som ser ut til å ha vært svært bra.

Rotnes skole valgte med dette opplegget å ta dette med godt og likeverdig opplegg på alvor, hvor de gir elevene en kulturell opplevelse på lik linje med deltagelse i kirken. Det viser en interesse, en omsorg og en respekt også for de barna som ikke ønsker å gå i kirken som vitner om at de tar opplæringslovens §2-3a på alvor. Særlig ettersom dette kom før dommen i EMD finner jeg dette imponerende.

Skoleledelsen mener de to tilbudene bør være like attraktive.
– Vi har hatt som utgangspunkt å gi to likeverdige tilbud. Det er opp til foreldrene å velge hva de vil at ungene sine skal oppleve før jul, sier Melvold.

Hvis jeg kunne trukket frem et område som kunne forbedres ville det være at skuespillet kanskje kunne ha blitt satt opp på det lokale kulturhuset, slik at også det alternative opplegget også fikk et ekskursjonspreg på linje med kirkebesøket. Dette ville sidestilt disse oppleggene enda bedre. Dette kunne også være en måte for kommunen å sørge for stordriftsfordeler hvis det da kunne organiseres slik at flere skoler benyttet det samme alternative opplegget. Dette kan være lurt særlig for steder med flere skoler med små grupper som ønsker et alternativt opplegg.

Informasjonen om dette opplegget er hentet fra en avisartikkel i Romerikes Blad fra 2006 med tittelen "Bestikkes til kirkebenken" som problematiserer at det alternative opplegget var så bra at flere foreldre følte at de var nødt til å betale barna sine for at de skulle velge å delta i kirken fremfor der de helst ville være. Her på Skolegudstjenester.no har vi samlet den informasjonen som behøves for at du kan sjekke om din skole følger regelverket med tanke på skolegudstjenester, enten du jobber som lærer, er elev, eller har barn i skolen. Her finner du både kravene, hva som bør gjøres, og hvilke sider ved skolegudstjenestene som kan være problematiske og må tenkes igjennom.