Aktiv påmelding

Skolene må ikke ha aktiv påmelding til skolegudstjenester. Samtidig ligger det også en stor fare for sosial stigmatisering i det at man er en av de få som melder seg av en slik aktivitet. I tillegg skal skolen være for alle og være en inkluderende fellesskole. Dette er alle grunner som tilsier at hvis det skal være skolegudstjenester så bør det være aktiv påmelding til disse. Da er det de som tilhører majoritetsperspektivet og normen i samfunnet som gjør denne påmeldingen. Ikke "de sære få" som melder seg av.

Hovdelien ved Høyskolen i Oslo og Akershus er klar på at saksgangen må være slik at det er de som skal delta i gudstjenesten som må meldes på, fordi at forkynnende virksomhet ligger utenfor skolens virksomhetsområde. Det er med andre ord ikke noe en egentlig kan søke fritak om, men noe en må be om å få delta på. Språkbruken kunne således vært enda mer konkret fra departementet og direktoratets side. Hovdelien har skrevet om dette flere ganger, det kan også være interessant å lese "Gudstjenester i skoletiden må være frivillig".

Publisert: 
11/05/2014 - 19:23
Oppdatert: 
16/05/2021 - 15:56