Årlig informasjon om fritak

Opplæringslovens §2-3a sier:

Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.

Det skal med andre ord varsles hvert eneste år. Selv om man kan anta at familiene antagelig mener det samme fra år til år. Dette sikrer i tillegg at elever som begynner på skolen etter første klasse også får den nødvendige informasjonen. Denne informasjonen skal også komme skriftlig for å være sikker på at flest mulig får den med seg. Det er som kjent ikke alle som kommer på foreldremøter, første skoledag eller foreldresamtaler.

Publisert: 
11/05/2014 - 18:39
Oppdatert: 
05/11/2014 - 18:39