Årlig informasjon om fritak

Opplæringslovens §2-3a sier:

Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.

Det skal med andre ord varsles hvert eneste år. Selv om man kan anta at familiene antagelig mener det samme fra år til år. Dette sikrer i tillegg at elever som begynner på skolen etter første klasse også får den nødvendige informasjonen. Denne informasjonen skal også komme skriftlig for å være sikker på at flest mulig får den med seg. Det er som kjent ikke alle som kommer på foreldremøter, første skoledag eller foreldresamtaler.

Rektor bør jevnlig gjennomgå rammene for fritak med lærerne, slik at man har en felles og riktig praksis.

Veilederen fra Utdanningsdirektoratet formidler også at dette skal opplyses til personalet jevnlig.

Publisert: 
11/05/2014 - 18:39
Oppdatert: 
16/05/2021 - 15:44