Vedtatt av FAU

For at det skal være tillatt for skolen å delta på eller arrangere en skolegudstjeneste så er det et krav om at dette er forelagt foreldrene. Dette kan tas opp i FAU, SU eller i foreldreråd. Det holder ikke at det blir informert om dette, det må også bli vedtatt av disse partene for at dette skal være gyldig.

"Skolene skal gjenomføre gudstjenesten i samarbeid og forståelse med foreldrene og elevene."

"Dersom skolen ønsker å arrangere eller delta på en gudstjeneste, bør skolen ta det opp med foreldre i forkant, for eksempel gjennom samarbeidsutvalg eller foreldreråd."

Utdanningsdirektoratet

Publisert: 
11/03/2014 - 23:47
Oppdatert: 
16/12/2014 - 20:35