Nå er tiden for å tenke på skolegudstjenestene (Fjuken)

Dette debattinnlegget ble opprinnelig publisert den 23.04.2015 i Fjuken under tittelen "Nå er tiden for å tenke på skolegudstjenestene".

Dette er ikke tiden hvor de fleste skoler har gudstjenester i skoletiden, det skjer stort sett rundt jul, påske, og pinse. Men nå er det tid for kommunen å vurdere om skolene følger de forpliktelsene de har når de velger å la den lokale kirken invitere til gudstjenester i skoletiden. Det er blant annet soleklart at Vågåmo skule ikke oppfyller disse forpliktelsene, og skolen og Vågå kommune må rydde opp i dette.

Dette oppleves kanskje som feil tid på året eller som brysomt? Det er jeg innforstått med, men det er nettopp derfor jeg vil at kommunene skal se på dette nå. Det er nemlig nå dette kan vurderes på en god måte. Så slipper kommunene, skolene og fylkesmannen klagesaker når vi nærmer oss riktig tid på året.

Human-Etisk Forbund i Hordaland har kartlagt religionsutøvelse i skolen og selv om dette er en undersøkelse av forholdene i bergensskolene så mistenker jeg at det er fare for at vi finner tilsvarende også her i regionen, utover Vågå kommune. Det er meget sannsynlig at det foregår en klar mengde overtramp i skolene, både i forhold til gudstjenester i skoletiden, undervisningsopplegg, eller at skolene mangler en bevissthet rundt det at Den norske kirke er kun en av mange trossamfunn.

Når det gjelder gudstjenestene i skoletiden er det et klart regelverk , en del krav som må være møtt før skolen kan la elevene delta på gudstjeneste i skoletiden. Dette regelverket er i følge Utdanningsdirektoratets leder lett å følge, men på tross av dette er det veldig mange skoler landet over som ikke følger det. Blant annet må det gis ut informasjon i god tid, også om innholdet i det alternative opplegget, det må være et alternativt opplegg klart før invitasjon og informasjon sendes ut, gudstjenesten kan ikke ha noe med RLE-faget å gjøre, og det alternative opplegget må være godt og likeverdig den kulturelle og religiøse happeningen det faktisk er å gå i kirken for de kristne elevene. Det er også viktig å tenke på hvordan eventuell øving frem mot disse arrangementene foregår, det samme regelverket gjelder nemlig der også. Mange av disse elementene var det Vågåmo skule syndet mot i vinter.

Om kommunene i distriktet ønsker at skolene skal følge lovverket, at de skal respektere elevenes og foreldrenes trosfrihet, og sørge for at skolene ikke bedriver sosial stigmatisering av minoritetsbarna, så er det nå det er på tide å se på dette. Det er nå kommunen har mulighet til å be skolene forklare rutinene og oppleggene sine slik at man i større grad kan være sikker på at alt er på stell i kommunene. Det er nå skolene og kommunen har tid til å jobbe sammen om gode ordninger, slik at man ikke trenger å stresse rundt med dette i november og desember.

Det er også viktig at skolene svarer godt på spørsmål rundt dette. En skole som bare svarer ”vi følger regelverket” ville gitt meg ekstra insentiv til å se ekstra nøye etter.

Så la oss bruke den lange ventetiden frem mot jul på en fornuftig og konstruktiv måte. La oss få en grundig gjennomgang av rutinene på dette området, slik at vi er sikre på at skolene våre følger loven og at vi respekterer trosfriheten til alle elever og foreldre.