God jul til alle!

Skolen er ferdig for i år, årets juleavslutninger har vært og skolegudstjenestene er for denne gangen ferdiggjort. Det er med andre ord juleferie. På tross av at regelverket for skolegudstjenester er over 5 år og lovverket er snart 10 år gammelt så er det dessverre mange brudd på dette regelverket, over hele landet. Historiene kommer inn fra hele landet, uten at noen landsdel ser ut til å utmerke seg verken i den ene eller andre retningen. Men det har også vært gladsaker.

Historier om skoler som holder andakt i den felles juleavslutningen, i tillegg til julegudstjenesten, skoler som setter elever med 6 års aldersforskjell til å gjøre de samme arbeidsoppgavene i det alternative opplegget, og lærere som beskylder andre for å være antikrist når man ønsker å diskutere manglende oppfyllelse av regelverket er alle negative historier fra den siste måneden. Men sesongen inneholder også historier om rektorer som lover bot og bedring for neste år, fylkesmenn som forteller skoler om at de er nødt til å følge regelverket og byråder som tar problemstillingene alvorlig. Det er også en glede hver gang man hører om skoler som velger å gjøre dette på en riktig måte. Det er også en glede å tenke over alle de skolene som man aldri hører om fordi de antagelig gjør alt riktig.

Å tolke regelverket og notere dette ned for å gjøre det håndterlig også for foreldre. For å kunne ha noe relativt konsist å vise til var en del arbeid, men ikke i nærheten av så mange arbeidstimer gikk med til det som det har gått timer med til å diskutere mangelen på respekt for det samme regelverket med andre mennesker. Et tidsrom på mellom 5 og 10 år har dessverre ikke gjort at regelverket er kjent av alle eller gjort at alle velger å respektere det, eller respektere at det dreier seg om elevenes trosfrihet, ikke hva vi som voksne synes er koselig.

Dette er dessverre ikke bare et julefenomen. Gudstjenester i skoletiden er vanlig også før påske og før pinse. Det samme regelverket gjelder også for gudstjenester som skolene besøker ellers i året om det skulle forekomme. Det vil med andre ord være naturlig å ta dette opp også før påske og pinse, slik at man øker bevisstheten om at dette regelverket eksisterer. Regelverket må følges også ved disse høytidene. Elevenes menneskerettigheter er ikke bare en vurdering som må tas i julestria, den må tas hele tiden. Foreldrene kan be om fritak hele året og i alle fag, men vi vet at skolegudstjenester er problematiske, derfor har de fått sitt eget regelverk.

Da gjenstår det for dette året å ønske deg en god jul, så sees vi over nyttår når det igjen blir på tide så sette fokus på dette regelverket.
Christian Lomsdalen

There is 1 Comment

Kaffeslabberass bilde

Utrolig bra at det settes fokus på dette.
Håper alle lærere printer ut regelverket og smeller det i bordet på lærerrommene.
Ikke minst bør rektor sende reglene ut til alle foreldre, slik at de vet hvilke rettigheter de har. Dette må synliggjøres bedre. Det gjør meg trist at mange av skolene ikke ser ut til å ta religionsfrihet på alvor.
Ønsker alle en god jul!